خدمات آب بندی

یکی از اصلی ترین مسائل در ساخت، نگهداری و بهره برداری از مخازن، استخرها، چاهک های آسانسور و … مسئله آب بندی و حل مشکلات ناشی از نشت سیال می‌باشد. بسته به نوع سازه روش‌های مختلفی برای جلوگیری از نشتی استفاده می‌شود. شرکت دنیای بتن پارسیان با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های روز دنیا در حوزه خدمات آب بندی می‌تواند با کاهش هزینه‌های آب بندی، ضریب اطمینان کارایی این روش در طول زمان بهره برداری سازه را به میزان زیادی افزایش دهد.

نمایش همه
اجرای پوشش های آب بند
اجرای پوشش های محافظتی کف و نما
مشاوره و فروش