بتن پر مقاومت چیست؟

بتن پر مقاومت یا بتن با مقاومت بالا به بتنی اطلاق می گردد که مطابق با آیین نامه ACI 363 با سنگدانه های معمولی ساخته شده است و مقاومن آن بیش از 45 مگا پاسکال می باشد.در ویرایش 2001 آیین نامه حد پایین مقاومت بتن پر مقاومت 55 مگا پاسکال در نظر گرفته شده است.روند توسعه ساخت و تولید بتن های پر مقاومت از سال 1950 آغاز گردید و در دهه 70 میلادی با توجه به نیاز به ساخت آسمان خراش های بلند به اوج خود رسید.
در دهه 70 بتن هایی با مقاومت 138 مگا پاسکال معادل 1380 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ساخته شده در حال حاضر در آزمایشگاه بتن های با مقاومت 800 مگا پاسکال معادل 8000 کیلوگرم برسانتی متر مربع نیز ساخته شده است.

مشاوره و فروش