بتن های اصلاح شده پلیمری PMC یا LMC

در این نوع بتن خاص از پلیمر به عنوان ماده چسباننده استفاده می گردد و جایگزین تمام سیمان موجود در مخلوط سیمان می شود و بقیه مواد بتن را سنگدانه ها تشکیل می دهد

در بتن اصلاح شده با پلیمر و یا بتن اصلاح شده با LATEX، برای تقویت و یا اصلاح برخی خواص در بتن از لاتکس یا شیره استفاده می گردد به این نوع بتن در ایران  PPCCنیز می گویند.

در برخی دیگر از انواع بتن های خاص که با نامه  PICشناخته می شود پلیمر به داخل بتن تزریق می گردد. استفاده از بتن های  PCو LMC از سال های دهه 1950 به صورت تجاری و استفاده از PIC به دلیل شرایط سخت اجرا، از دهه 1970 کاربرد پیدا نموده است. همانطور که مشاهده می گردد حدود 70 سال است که در دنیا از بتن های PC   و LMC در دنیا به صورت تجاری استفاده می گردد. ولی در ایران همواره این سئوال از محققان بخش پلیمر پرسیده می شود که ما برای افزایش دوام بتن از مواد پلیمری استفاده می کنیم، ولی دوام خود این مواد که در بتن مورد استفاده قرار می گیرد برای ما جای سئوال دارد و مبهم می باشد. لذا در برخی موارد در بررسی خرابی های بتن های پلیمری، فساد و تخریب پلیمر مشاهده گردیده است. در بتن های پلیمری  PC می توان مقاومتی در حدود 140 مگا پاسکال را در طی یک ساعت و یا حتی چند دقیقه بسته به مصالح به کار رفته به دست آورد و لذا در طراحی و استفاده در تونل ها، معادن و جاده ها که کسب مقاومت سریع در مدت زمان کوتاهی مورد نیاز است کاربرد دارد.

در بتنهای LMC، چسبندگی مواد در افزودن بسیار زیاد است مانند چسباندن چسب در بتن قدیم و جدید  و علی الخصوص در بحث دوام و محیط های صنعتی. استفاده از LMC ها در ترمیم سریع جاده ها ورویه های بتنی و باند فرودگاه کاربرد زیادی دارد.

مشاوره و فروش