اسپیسر چیست؟

رعایت میزان کاور یا پوشش بتن از جهات زیادی مورد تاکید و توجه می باشد. اولین نکته در رعایت پوشش یا کاور (cover) در مناطق با میزان خورندگی بالا و در معرض هجوم یون کلراید می باشد که ضخامت و کیفیت پوشش یا کاور بتنی از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند باعث افزایش عمر مفید سازه گردد.

مزیت دیگر رعایت پوشش بتنی اجرای صحیح هسته بتنی مطابق با نقشه های اجرائی می باشد و در صورت عدم رعایت میزان پوشش، مساحت هسته بتنی افزایش یا کاهش می یابد.

برای رعایت میزان کاور یا پوشش بتن، بهترین روش استفاده از اسپیسر ها یا فضا دهنده های پلاستیکی می باشد که به انواع مختلف برای المان های افقی و عمودی طراحی شده اند.

جایگذاری فضا دهنده ها یا اسپیسر ها باعث می گردد تا میزان پوشش بتن مطابق با نقشه های اجرائی رعایت گردد.

اسپیسر ها یا پوشش دهنده های بتن های دال، کف سطوح افقی دارای دو شاخک قفل کن عمودی می باشند و قادر به نگهداری میلگرد ها متوسط (میلگرد های 8 تا 22 میلیمتر) می باشند. تقریبا قادر به نگهداری و تحمل وزن بین 150 تا 200 کیلوگرم می باشند.

میزان مصرف اسپیسر یا فضا نگهدارنده ها 4 عدد در هر متر مربع برای کف ها و دال ها، در تیرها، پوتر ها معمولا 3 عدد در هر متر طول یا در هر ردیف دو عدد با فاصله 70 تا 80 سانتی متر  می باشد.

علاوه بر اسپیسر های پلاستیکی، نوع بتنی آن نیز وجود دارد که می توان از آنها نیز برای تامین پوشش کاور استفاده نمود.

انواع مختلف اسپیسر ها یا فضاه دهنده ها برای کاربری های مختلف تهیه شده است که در زیر به انواع آنها اشاره می گردد:

  • اسپیسر های مخصوص نیلینگ و پایدار سازی گود
  • اسپیسر های که مخصوص نگهداری استرند در پایدار سازی گود ها می باشد
  • اسپیسر هائی که مخصوص تیرچه های بتنی می باشد
  • نگهدارنه ها یا اسپیسر های لوله که برای نگهداری مجموعه لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد
  • اسپیسر های کیج یا قفس های شمع های در جاریز
مشاوره و فروش