اجرای پودر ضدسایش بتن سخت صنعتی

برای استفاده از بتن سخت صنعتی به عنوان سطح نهایی، توصیه می‌ شود از پودر سخت‌کننده استفاده شود. این پودر موجب افزایش مقاومت سایشی، کاهش نفوذپذیری و امکان رنگ‌آمیزی سطح بتن می‌شود. زمان اجرای پودر سخت‌ کننده هنگامی است که میزان آب سطح بتن مناسب باشد و با قدم گذاشتن نیروی اجرایی، فرورفتگی ایجاد نشود. میزان مصرف پودر سخت ‌کننده بسته به نوع کاربری و میزان بار وارده متفاوت است. در صورت اجرای بتن سخت ساده، مرحله مذکور حذف شده و بلافاصله پس از بتن‌ریزی، عملیات ماله‌زنی با ماله پروانه آغاز می‌شود. این عملیات تا زمانی ادامه می‌یابد که سطح بتن به حداقل ترک و حداکثر شفافیت برسد. در سطوح شیب ‌دار مانند رمپ ‌های پارکینگ که لغزش ممکن است باعث بروز حوادث شود، باید از صیقلی کردن سطح بتن خودداری کرده و عملیات ماله‌زنی به حداقل ممکن برسد. در این شرایط می‌توان از بتن جاروکش (brushed concrete) استفاده کرد تا اصطکاک لازم برای تردد خودرو تأمین شود.

مشاوره و فروش