آماده سازی بستر و شیب بندی در کفسازی بتن سخت

اولین مرحله در اجرای بتن‌ ریزی کف، آماده ‌سازی بستر مناسب است که شامل تحکیم و کوبیدن خاک و قراردادن شبکه میلگرد آجدار می ‌باشد. البته در محیط ‌هایی که میزان تردد وسایل نقلیه سنگین کم است، استفاده از شبکه میلگرد امری اختیاری بوده و یا می‌توان از میلگرد با قطر کم یا الیاف ماکروسینتتیک و الیاف پروپیلن استفاده کرد. این الیاف‌ ها به عنوان آرماتور ثانویه در بتن عمل کرده و از ترک ‌های ناشی از تنش ‌های حرارتی بتن جلوگیری می‌کنند.

اما در مواردی که کف‌ سازی در تماس با ماشین‌آلات لرزشی با ارتعاش بالا است، نیاز به آرماتوربندی داریم. اجرای شیب‌بندی در این نوع کف ‌سازی بسیار حائز اهمیت بوده و کنترل شیب به وسیله دوربین ترازیاب انجام می‌شود. مقدار شیب مناسب برای این نوع کف ‌سازی بتنی بین ۱ الی ۱.۵ سانتی‌متر در هر متر طول می‌باشد.

مشاوره و فروش