آب بندی فشار منفی بتن به چه صورتی انجام می‌شود؟

آب بندی فشار منفی بتن به چه صورتی انجام می‌شود؟

آب بندی فشار منفی در شرایطی انجام می شود که فشار آب از بیرون به درون محفظه وارد شود. آب بندی پارکینگ ها، چاله های آسانسور و زیرزمین نمونه هایی هستند که نیازمند اجرای آب بندی فشار منفی هستند. برای انجام آب بندی فشار منفی پیش از هر اقدامی باید داخل محفظه را از آب خالی کنند و اجازه دهند تا در زمان مناسب خشک شود سپس با استفاده از مواد آب بندی نسبت به اجرای آب بندی فشار منفی در اجزای مورد نظر اقدام کرد. این فرآیند می‌تواند با استفاده از روش‌های مختلفی صورت گیرد. در زیر روش‌هایی که برای آب بندی فشار منفی مورد استفاده قرار می‌گیرند توضیح داده شده‌اند:
• آب بندی با استفاده از آنی گیر:
ابتدا با استفاده از تجهیزات خاص، آب جاری در محیط مورد نظر به یک نقطه هدایت می‌شود. سپس با آماده‌سازی آنی گیر، آن را با سرعت و فشار زیاد بر روی نقاط نشتی اعمال می‌کنند تا جریان آب به‌طور کامل متوقف شود.
• آب بندی با استفاده از تزریق پلی یورتان:
در این روش، پلی یورتان در ترک‌ها و شکاف‌های بتن تزریق می‌شود. پس از قرارگیری در معرض آب پشت بتن، با آب واکنش می‌دهد و حجم آن افزایش پیدا می‌کند، که به مسدودسازی و آب‌بندی بتن منجر می‌شود. این فرآیند با علامت‌گذاری نقاط نشتی، ایجاد سوراخ‌ها با دریل، تعبیه پکرهای تزریق و تزریق پلی یورتان با فشار بالا انجام می‌شود.
• آب بندی با استفاده از مواد کریستال شونده:
در این روش، از موادی که با آب و رطوبت واکنش می‌دهند و کریستال‌های آهکی حجیم غیر محلول در آب ایجاد می‌کنند، برای مسدودسازی منافذ بتن استفاده می‌شود. این مواد به‌طور هوشمندانه باعث ایجاد خاصیت ناتروایی در بتن می‌شوند و منافذ بتن را مسدود می‌کنند. مواد کریستال شونده با تدوام تنفس بتن همراه بوده و خاصیت خودترمیمی در بتن ایجاد می‌کنند.
این روش‌ها با توجه به شرایط محیطی و نوع سازه، انتخاب می‌شوند. انجام هرکدام از این روش‌ها نیاز به دقت، مهارت و تجهیزات مناسب دارد تا بهترین نتایج را به‌دست آورد.

مشاوره و فروش