آب بندی دیوار حائل

آب بندی دیوار حائل

آب‌بندی دیوار حائل زمانی انجام می‌شود که دیوار مورد نظر دچار نشتی و نفوذ آب شود. برخی دیوارها در طبقات پایین یا زیر زمین قرار دارند و در معرض نفوذ آب‌های زیرزمینی و جاری قرار دارند. آب‌بندی دیوارهای بتنی در طبقات پایین به عنوان “آب‌بندی سطوح منفی” انجام می‌شود و نیازمند دانش مهندسی و محاسبات دقیق است. این فرآیند حساس است، زیرا هنگامی که یک قسمت از دیوار نسبت به نفوذ آب عایق می‌شود، آب به نواحی دیگر حرکت کرده و در صورت عدم آب‌بندی صحیح سایر مقاطع نیز ممکن است نشتی داشته باشند.
آب‌بندی دیوارهای بتنی می‌تواند به چند روش انجام شود که از جمله این موارد استفاده از پودرهای نفوذگر کریستال شونده است. این روش بر اساس ورود کریستال‌های فعال به داخل ساختار بتن و پر کردن فضای خالی داخل آن است. پودرهای نفوذگر کریستال شونده از مخلوط سیمان، سیلیس و مواد شیمیایی دیگر تشکیل شده و به عنوان یک ماده مناسب برای ایجاد نفوذناپذیری بتن در برابر مایعات و افزایش مقاومت شیمیایی آن معرفی می‌شوند. برای انجام این روش، پودر نفوذگر با آب ترکیب شده و سپس دوغاب پلیمری با خاصیت اسمزی ایجاد می‌شود که در داخل خلل و فرج بتن اعمال می‌شود.
پودرهای کریستال شونده با ترکیب آب قدرت چسبندگی و مقاومت بالایی دارند و تاثیر مهمی در افزایش مقاومت بتن در برابر مواد شیمیایی دارند. این پودرها سفید و سوزنی شکل هستند و پس از نفوذ در خلل و فرج‌های بتن، رشد کریستال‌ها را آغاز کرده و با پر کردن درزهای انقباض، عملیات آب‌بندی بتن را انجام می‌دهند. این پودرها به عمق یک متری نفوذ می‌کنند و در صورت آسیب دیدگی سطح بتن، مانعی برای فرآیند آب‌بندی ایجاد نمی‌شود.

مشاوره و فروش