آب بندی بتن شامل چه مراحلی است ؟

آب بندی بتن شامل چه مراحلی است ؟
آب‌بندی بتن یکی از مراحل حیاتی در فرآیند ساخت و نگهداری سازه‌هاست و از دو روش اصلی برای انجام این عمل استفاده می‌شود:
• روش اولیه: در این روش، عملیات آب‌بندی هنگام اجرا و ساخت سازه انجام می‌پذیرد. این روش به عنوان یک جزء حیاتی از فرآیند ساخت بتن در نظر گرفته می‌شود و بهترین نتیجه را از نظر آب‌بندی فراهم می‌آورد. در این مرحله، از مواد افزودنی برای تقویت خصوصیات آب‌بندی بتن استفاده می‌شود. این مواد می‌توانند به صورت مایع به مخلوط بتن افزوده شوند یا به صورت پودر به آن افزوده گردند.
• روش ثانویه: این روش زمانی به کار گرفته می‌شود که سطح بتن دچار آسیب شود یا آب به داخل بتن نفوذ کند. در این صورت، اقداماتی برای ترمیم و افزایش پایداری آب‌بندی اجرا می‌شود. دو روش متداول در این زمینه شامل موارد زیر هستند:
پوشش سطحی: در این روش، یک لایه از مواد آب‌بندی بر روی سطح بتن قرار می‌گیرد. این مواد معمولاً شامل رنگ‌ها، رزین‌ها یا موادی هستند که به سطح بتن چسبیده و از نفوذ آب جلوگیری می‌کنند.
روش تزریقی: در این روش مواد آب بند به صورت تزریق به داخل سوراخ‌ها یا شکاف‌های بتن وارد می‌شوند. این مواد با پر کردن فضاهای خالی و شکاف‌ها، آب‌بندی بتن را بهبود می‌بخشند.
گاهی اوقات پس از ساخت یک سازه ممکن است نشت آب ایجاد شود. در این حالت اجرای عملیات ترمیمی با استفاده از یکی از روش‌های فوق بهترین راهکار برای رفع مشکل است.

مشاوره و فروش